Roming tarife

Uspostava veze

Cena uspostave veze za pozive iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije ka mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Albaniji iznosi 0 dinara.

Cena uspostave veze za ostale odlazne pozive iznosi 9,90 din.

Obračunski interval

Obračunski interval za odlazne pozive iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije ka mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Albaniji je 1s + 1s. Obračunski interval za sve ostale odlazne pozive je 60s + 60s.

Obračunski interval za dolazne pozive u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Albaniji je 1s + 1s. Obračunski interval za sve ostale dolazne pozive je 60s + 60s.

Zemlja Odlazni poziv din/min Dolazni poziv din/min SMS
ALJASKA 120,07 14,80 15,00
ANGOLA 1363,82 222,10 81,12
ARGENTINA 91,05 9,97 15,00
AUSTRALIJA 50,96 3,28 15,00
AUSTRIJA 41,30 1,67 15,00
AVGANISTAN 838,56 134,55 224,40
BELGIJA 117,54 14,38 15,00
BELORUSIJA 43,15 1,98 15,00
BUGARSKA 41,30 1,67 15,00
ČEŠKA REPUBLIKA 103,10 11,98 15,00
ČILE 230,18 33,15 16,83
DANSKA 498,02 77,79 116,01
EGIPAT 174,88 23,94 19,41
ESTONIJA 537,32 84,35 79,67
FILIPINI 290,88 43,27 43,70
FINSKA 851,68 136,74 60,43
FRANCUSKA 117,51 14,38 15,00
GRČKA 103,14 11,98 15,00
GVATEMALA 121,96 15,12 15,00
HOLANDIJA 103,10 11,97 15,00
HRVATSKA 41,48 1,71 15,00
INDIJA 1026,21 165,83 120,97
INDONEZIJA 108,92 12,95 23,76
IRAK 1083,02 175,29 73,65
IRSKA 102,95 11,95 15,00
ITALIJA 103,12 11,98 15,00
IZRAEL 68,13 6,15 15,07
JERMENIJA 94,02 10,46 15,00
JUŽNA AFRIKA 103,24 12,00 15,00
KAMERUN 1722,49 281,87 141,81
KATAR 1508,29 246,17 166,60
KINA 9,90 20,00 6,00
KIPAR 106,35 12,52 50,63
KOLUMBIJA 90,38 9,85 15,00
KUBA 702,82 111,93 203,28
LETONIJA 149,65 19,73 43,12
LIHTENSTAJN 42,37 1,85 15,00
LITVANIJA 146,51 19,21 43,88
LUKSEMBURG 117,43 14,36 15,00
MAĐARSKA 103,11 11,98 15,00
MALEZIJA 110,38 13,19 22,12
MALTA 103,08 11,97 15,00
MAROKO 232,26 33,50 91,18
MEKSIKO 90,74 9,92 15,00
MIJANMAR 391,71 60,08 44,17
MONGOLIJA 2202,99 361,96 109,22
NEMAČKA 103,12 11,98 15,00
NIKARAGVA 40,35 1,52 15,00
NOVI ZELAND 104,44 12,20 15,00
PANAMA 90,36 9,85 15,00
POLJSKA 111,29 13,34 15,00
PORTUGAL 103,14 11,98 15,00
RUMUNIJA 103,12 11,98 15,00
RUSIJA 377,67 57,74 77,95
SIRIJA 4032,41 666,86 283,61
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE 120,07 14,80 15,00
SLOVAČKA REPUBLIKA 104,54 12,22 15,00
SLOVENIJA 41,75 1,75 15,00
ŠPANIJA 103,12 11,98 15,00
ŠVAJCARSKA 29,90 11,99 17,28
ŠVEDSKA 149,35 19,68 15,00
TADZIKISTAN 129,03 16,30 15,66
TAJLAND 123,35 15,35 22,86
TAJVAN 128,67 16,24 36,88
TURSKA 103,06 11,97 15,00
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI 44,00 15,00 7,00
UKRAJINA 87,50 9,38 15,24
URUGVAJ 217,85 31,10 15,00
UZBEKISTAN 364,51 55,54 43,57
VELIKA BRITANIJA 103,11 11,98 15,00
ALBANIJA* 9,90 3,60 4,90
BOSNA I HERCEGOVINA* 9,90 3,60 4,90
CRNA GORA* 9,90 3,60 4,90
MAKEDONIJA* 9,90 3,60 4,90
ALJASKA
Odlazni poziv din/min 120.07
Dolazni poziv din/min 14.80
SMS 15.00
ANGOLA
Odlazni poziv din/min 1363.82
Dolazni poziv din/min 222.10
SMS 81.12
ARGENTINA
Odlazni poziv din/min 91.05
Dolazni poziv din/min 9.97
SMS 15.00
AUSTRALIJA
Odlazni poziv din/min 50.96
Dolazni poziv din/min 3.28
SMS 15.00
AUSTRIJA
Odlazni poziv din/min 41.30
Dolazni poziv din/min 1.67
SMS 15.00
AVGANISTAN
Odlazni poziv din/min 838.56
Dolazni poziv din/min 134.55
SMS 224.40
BELGIJA
Odlazni poziv din/min 117.54
Dolazni poziv din/min 14.38
SMS 15.00
BELORUSIJA
Odlazni poziv din/min 43.15
Dolazni poziv din/min 1.98
SMS 15.00
BUGARSKA
Odlazni poziv din/min 41.30
Dolazni poziv din/min 1.67
SMS 15.00
ČEŠKA REPUBLIKA
Odlazni poziv din/min 103.10
Dolazni poziv din/min 11.98
SMS 15.00
ČILE
Odlazni poziv din/min 230.18
Dolazni poziv din/min 33.15
SMS 16.83
DANSKA
Odlazni poziv din/min 498.02
Dolazni poziv din/min 77.79
SMS 116.01
EGIPAT
Odlazni poziv din/min 174.88
Dolazni poziv din/min 23.94
SMS 19.41
ESTONIJA
Odlazni poziv din/min 537.32
Dolazni poziv din/min 84.35
SMS 79.67
FILIPINI
Odlazni poziv din/min 290.88
Dolazni poziv din/min 43.27
SMS 43.70
FINSKA
Odlazni poziv din/min 851.68
Dolazni poziv din/min 136.74
SMS 60.43
FRANCUSKA
Odlazni poziv din/min 117.51
Dolazni poziv din/min 14.38
SMS 15.00
GRČKA
Odlazni poziv din/min 103.14
Dolazni poziv din/min 11.98
SMS 15.00
GVATEMALA
Odlazni poziv din/min 121.96
Dolazni poziv din/min 15.12
SMS 15.00
HOLANDIJA
Odlazni poziv din/min 103.10
Dolazni poziv din/min 11.97
SMS 15.00
HRVATSKA
Odlazni poziv din/min 41.48
Dolazni poziv din/min 1.71
SMS 15.00
INDIJA
Odlazni poziv din/min 1026.21
Dolazni poziv din/min 165.83
SMS 120.97
INDONEZIJA
Odlazni poziv din/min 108.92
Dolazni poziv din/min 12.95
SMS 23.76
IRAK
Odlazni poziv din/min 1083.02
Dolazni poziv din/min 175.29
SMS 73.65
IRSKA
Odlazni poziv din/min 102.95
Dolazni poziv din/min 11.95
SMS 15.00
ITALIJA
Odlazni poziv din/min 103.12
Dolazni poziv din/min 11.98
SMS 15.00
IZRAEL
Odlazni poziv din/min 68.13
Dolazni poziv din/min 6.15
SMS 15.07
JERMENIJA
Odlazni poziv din/min 94.02
Dolazni poziv din/min 10.46
SMS 15.00
JUŽNA AFRIKA
Odlazni poziv din/min 103.24
Dolazni poziv din/min 12.00
SMS 15.00
KAMERUN
Odlazni poziv din/min 1722.49
Dolazni poziv din/min 281.87
SMS 141.81
KATAR
Odlazni poziv din/min 1508.29
Dolazni poziv din/min 246.17
SMS 166.60
KINA
Odlazni poziv din/min 9.90
Dolazni poziv din/min 20.00
SMS 6.00
KIPAR
Odlazni poziv din/min 106.35
Dolazni poziv din/min 12.52
SMS 50.63
KOLUMBIJA
Odlazni poziv din/min 90.38
Dolazni poziv din/min 9.85
SMS 15.00
KUBA
Odlazni poziv din/min 702.82
Dolazni poziv din/min 111.93
SMS 203.28
LETONIJA
Odlazni poziv din/min 149.65
Dolazni poziv din/min 19.73
SMS 43.12
LIHTENSTAJN
Odlazni poziv din/min 42.37
Dolazni poziv din/min 1.85
SMS 15.00
LITVANIJA
Odlazni poziv din/min 146.51
Dolazni poziv din/min 19.21
SMS 43.88
LUKSEMBURG
Odlazni poziv din/min 117.43
Dolazni poziv din/min 14.36
SMS 15.00
MAĐARSKA
Odlazni poziv din/min 103.11
Dolazni poziv din/min 11.98
SMS 15.00
MALEZIJA
Odlazni poziv din/min 110.38
Dolazni poziv din/min 13.19
SMS 22.12
MALTA
Odlazni poziv din/min 103.08
Dolazni poziv din/min 11.97
SMS 15.00
MAROKO
Odlazni poziv din/min 232.26
Dolazni poziv din/min 33.50
SMS 91.18
MEKSIKO
Odlazni poziv din/min 90.74
Dolazni poziv din/min 9.92
SMS 15.00
MIJANMAR
Odlazni poziv din/min 391.71
Dolazni poziv din/min 60.08
SMS 44.17
MONGOLIJA
Odlazni poziv din/min 2202.99
Dolazni poziv din/min 361.96
SMS 109.22
NEMAČKA
Odlazni poziv din/min 103.12
Dolazni poziv din/min 11.98
SMS 15.00
NIKARAGVA
Odlazni poziv din/min 40.35
Dolazni poziv din/min 1.52
SMS 15.00
NOVI ZELAND
Odlazni poziv din/min 104.44
Dolazni poziv din/min 12.20
SMS 15.00
PANAMA
Odlazni poziv din/min 90.36
Dolazni poziv din/min 9.85
SMS 15.00
POLJSKA
Odlazni poziv din/min 111.29
Dolazni poziv din/min 13.34
SMS 15.00
PORTUGAL
Odlazni poziv din/min 103.14
Dolazni poziv din/min 11.98
SMS 15.00
RUMUNIJA
Odlazni poziv din/min 103.12
Dolazni poziv din/min 11.98
SMS 15.00
RUSIJA
Odlazni poziv din/min 377.67
Dolazni poziv din/min 57.74
SMS 77.95
SIRIJA
Odlazni poziv din/min 4032.41
Dolazni poziv din/min 666.86
SMS 283.61
SJEDINJENE AMERIČKE DRŽAVE
Odlazni poziv din/min 120.07
Dolazni poziv din/min 14.80
SMS 15.00
SLOVAČKA REPUBLIKA
Odlazni poziv din/min 104.54
Dolazni poziv din/min 12.22
SMS 15.00
SLOVENIJA
Odlazni poziv din/min 41.75
Dolazni poziv din/min 1.75
SMS 15.00
ŠPANIJA
Odlazni poziv din/min 103.12
Dolazni poziv din/min 11.98
SMS 15.00
ŠVAJCARSKA
Odlazni poziv din/min 29.90
Dolazni poziv din/min 11.99
SMS 17.28
ŠVEDSKA
Odlazni poziv din/min 149.35
Dolazni poziv din/min 19.68
SMS 15.00
TADZIKISTAN
Odlazni poziv din/min 129.03
Dolazni poziv din/min 16.30
SMS 15.66
TAJLAND
Odlazni poziv din/min 123.35
Dolazni poziv din/min 15.35
SMS 22.86
TAJVAN
Odlazni poziv din/min 128.67
Dolazni poziv din/min 16.24
SMS 36.88
TURSKA
Odlazni poziv din/min 103.06
Dolazni poziv din/min 11.97
SMS 15.00
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI
Odlazni poziv din/min 44.00
Dolazni poziv din/min 15.00
SMS 7.00
UKRAJINA
Odlazni poziv din/min 87.50
Dolazni poziv din/min 9.38
SMS 15.24
URUGVAJ
Odlazni poziv din/min 217.85
Dolazni poziv din/min 31.10
SMS 15.00
UZBEKISTAN
Odlazni poziv din/min 364.51
Dolazni poziv din/min 55.54
SMS 43.57
VELIKA BRITANIJA
Odlazni poziv din/min 103.11
Dolazni poziv din/min 11.98
SMS 15.00
ALBANIJA*
Odlazni poziv din/min 9.90
Dolazni poziv din/min 3.60
SMS 4.90
BOSNA I HERCEGOVINA*
Odlazni poziv din/min 9.90
Dolazni poziv din/min 3.60
SMS 4.90
CRNA GORA*
Odlazni poziv din/min 9.90
Dolazni poziv din/min 3.60
SMS 4.90
MAKEDONIJA*
Odlazni poziv din/min 9.90
Dolazni poziv din/min 3.60
SMS 4.90

*Zapadni Balkan

Cena odlaznog poziva iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije ka mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Albaniji iznosi 9.9 RSD/min (ili 1 minut iz paketa ako korisnik poseduje paket za pozive u Srbiji) + 7.0 RSD/min.

Cena SMS poruke iz Crne Gore, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije i Albanije ka mrežama u Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Severnoj Makedoniji i Albaniji iznosi 4.9 RSD(ili 1 SMS iz paketa ako korisnik poseduje paket za SMS u Srbiji) + 2.8 RSD.