Pratimo tempo modernog čoveka

Mobilni operater nove generacije

Globaltel je virtuelni mobilni operater osnovan 2016. godine sa željom da se inovacije u oblasti telekomunikacija plasiraju na srpsko tržište. Naša ideja vodilja je da u centar poslovnih aktivnosti stavimo savremene potrebe korisnika i da uspešno gradimo svoj brend na temeljima njihovog zadovoljstva. Posvećeni smo cilju da korisnicima omogućimo da sve svoje potrebe u sferi telekomunikacija ostvaruju na klik, bez čekanja u poslovnicama, transparentno i bez nelogičnih računa. Pratimo tempo modernog čoveka i težimo da mu postanemo partner na putu.

VIZIJA

Potpuno zadovoljenje potreba korisnika u oblasti telekomunikacija, zabave i mobilnih plaćanja.

MISIJA

Inovativnost i implementacija novih rešenja u oblasti telekomunikacija, kojima težimo da uspostavimo nove svetske trendove, na zadovoljstvo potreba savremenog čoveka.