Zdravo, ja sam Globaltel!

Uveo sam POSTPAID!

Za svakog PO MALO, za nekog TAMAN, a za ponekog SVE.
Upoznajte Globaltel SVE POSTPAID!

STARTNA

Internet

Internet

5GB

Minuti/SMS

MINUTI + SMS

200 min/SMS

Roming

Roming

1GB u zemljama zapadnog Balkana

1399 RSD

699 RSD

*Uz ugovornu obavezu i e-račun

Sve pomalo
Internet

Internet

5GB

Minuti/SMS

MINUTI + SMS

Neograničeno

Roming

Roming

1GB u 25 zemalja

Roming

Roming

2GB u zemljama zapadnog Balkana

Roming

200GB Poklon

Prvih 6 meseci

1999 RSD

1099 RSD

*Uz ugovornu obavezu i e-račun

Sve po taman
Internet

Internet

20GB

Minuti/SMS

MINUTI + SMS

Neograničeno

Roming

Roming

1GB u 25 zemalja

Roming

Roming

2,5GB u zemljama zapadnog Balkana

Roming

200GB Poklon

Prvih 12 meseci

Uniqa

Besplatno putno osiguranje

2499 RSD

1599 RSD

*Uz ugovornu obavezu i e-račun

Sve po sve
Internet

Internet

40GB

Minuti/SMS

MINUTI + SMS

Neograničeno

Roming

Roming

3GB u 25 zemalja

Roming

Roming

3GB u zemljama zapadnog Balkana

Uniqa

200GB Poklon

U trajanju ugovora

Roming

Besplatno putno osiguranje

Roming

Dodatna NET Kartica

3099 RSD

2199 RSD

*Uz ugovornu obavezu i e-račun

200 GB na poklon: Dobrodošli u Globaltel!

Ako prenesete broj u Globaltel mrežu i potpišete ugovor na 12/24 meseca, uz odabranu tarifu SVE pomalo, SVE taman ili SVE sve, očekuje Vas poklon internet dobrodošlica: 200GB koje dobijate jednokratno, i možete ih koristiti:

  • - Prvih 6 meseci uz odabranu tarifu SVE pomalo
  • - Prvih 12 meseci uz odabranu tarifu SVE taman
  • - Tokom čitave ugovorne obaveze uz tarifu SVE sve

Poklon besplatno UNIQA osiguranje

Uz SVE taman ili SVE sve tarife, i ugovornu obavezu na 12 ili 24 meseca, Globaltel Vam poklanja besplatno putno osiguranje UNIQA. Osiguranje važi, osim za osiguranika, i za njegovog bračnog ili vanbračnog partnera, ali samo kada putuje sa njim. Teritorijalno pokriće: Evropa, Turska, Tunis i Egipat. Osiguranje pokriva 90 dana Vašeg putovanja.

Dodatna NET kartica na poklon

Dodatna NET kartica Vam omogućava da koristite internet u domaćem saobraćaju na dva uređaja istovremeno. Možete je koristiti uz primarnu Globaltel SIM karticu u bilo kom dodatnom uređaju. Ne može se koristiti za razgovore.
Dobijate je u roku od nekoliko dana od potpisivanja ugovora, na željenu adresu, ukoliko zahtev popunjavate preko sajta ili ugovor potpisujete na nekom od prodajnih mesta, koja nisu Globaltel poslovnica.

Mesečni limit internet saobraćaja

Internet saobraćaj u jednom kalendarskom mesecu je ograničen na 40GB po maksimalnoj brzini. Ukoliko korisnik potroši više od 40GB do kraja meseca može da koristi internet sa umanjenom brzinom protoka.
Stvarna brzina prenosa podataka može varirati, u zavisnosti od više faktora, kao što su: svojstva uređaja koji koristite, lokacija i pokrivenost mrežom.
Internet saobraćaj (gigabajte) koje niste iskoristili u toku jednog meseca možete da iskoristite u narednom mesecu. Preneta količina saobraćaja može se iskoristiti samo u mesecu u koji je preneta.

Mesečni limit za dodatke

Za nove Globaltel korisnike, prva tri meseca važi limit u pogledu dodataka. Mesečni limit iznosi 1500rsd prva tri meseca. Na primer, ukoliko želite dodatni internet saobraćaj, možete da ga kupite najviše do vrednosti od 1500 rsd, i ovo pravilo važi samo prva tri meseca. Nakon prva tri meseca mesečni limit može biti povećan na zahtev korisnika.

Poklon internet roming

Internet saobraćaj u sklopu postpaid tarife, za Zonu 1 se ne prenosi u naredni period. Kada potrošite dostupne gigabajte u romingu, uključujući i promocije, internet konekcija se prekida. Korišćenje interneta moguće je samo uz aktivaciju internet dodatka.

Roming Zona 1: Albanija, Austrija, Belorusija, Bugarska, Češka republika, Crna Gora, Grčka, Holandija, Hrvatska, Irska, Italija, Izrael, Južna Afrika, Lihtenštajn, Mađarska, Makedonija, Malta, Nemačka, Novi Zeland, Portugal, Rumunija, Slovenija, Španija, Turska, Velika Britanija

Region Zapadnog Balkana: Severna Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija i AP Kosovo i Metohija.

Obračun saobraćaja od 01.07.2021. radi se na osnovu Pravilnika o primeni politike primerenog korišćenja i metodologiji procene održivosti ukidanja maloprodajnih dodatnih naknada za roming, i zahtevu koji pružalac usluga rominga podnosi u svrhu te procene (Službeni glasnik Republike Srbije broj 53/2021). Sve cene su prikazane u dinarima sa PDV- om.

Minuti i SMS poruke

Nakon potrošenih minuta/sms poruka iz Startne tarife, minuti/sms poruke biće tarifirani prema definisanom cenovniku.
Proveru stanja preostalih GB i period važenja promocije možete da proverite putem aplikacije, Globaltel WEB sajta, putem Globaltel postpejd vodiča *100#. Nacionalni minuti označavaju minute za pozive ka fiksnim i mobilnim mrežama u Srbiji.

Promena tarife

Tokom trajanja ugovorne obaveze možete da pređete na tarifu sa višom mesečnom naknadom. Ne postoji mogućnost prelaska na tarifu sa nižom mesečnom naknadom od inicijalne, koju ste izabrali prilikom potpisivanja ugovora.

Neograničeni pozivi u nacionalnom saobraćaju

Neograničeni pozivi u nacionalnom saobraćaju, u okviru Globaltel mreže, potpadaju pod mehanizam kontrole i zaštite od zloupotrebe. Ukoliko Globaltel utvrdi da pojedini korisnik prevazilazi okvire podrazumevane upotrebe mreže, zadržava pravo da mu pošalje upozorenje i primeni naplatu ove usluge.
Tarife sa neograničenim saobraćajem namenjene su korisnicima u svrhu razmene saobraćaja na korisničkom broju, isključivo sa mobilnog uređaja i nisu namenjene, niti se mogu koristiti za obavljanje delatnosti oglašavanja, pozivnih centara, dispečera, konferencijskih poziva, poziva sa visokim troškovima međupovezivanja, niti na drugi način koji se u smislu Opštih uslova smatraju zloupotrebom, odnosno nelegalnim radnjama.

*Globaltel zadržava pravo izmene uslova navedenih postpaid promocija.

Izaberite tarifu
za prave avanturiste

SVE taman i SVE sve tarife uključuju besplatno putno osiguranje UNIQA sa pokrićem od 10.000 evra.

Globaltel aplikacija

Globaltel aplikacija

Sve ti je na dohvat prsta. Lako menjaj, zaustavljaj i nastavljaj svoje tarife.

Reciklomat

Nama je stalo do životne sredine

Odaberi eRačun i pored smanjenja računa, znaćeš da si učinio/la barem malo za životnu sredinu. Pored toga saznaj više o našim reciklomatima. Projekat kojim se jako ponosimo!