Najčešća pitanja

Da, gledanje televizije troši internet.Uslugu gledanja televizije možete koristiti i putem Wi-Fi konekcije.

Za korišćenje Globaltel aplikacije neophodna je internet konekcija.

Korisnicima Globaltel SIM kartice koji imaju aktiviran internet pripejd paket, ne tarifira se data saobraćaj za pozive i SMS poruke u nacionalnom saobraćaju, dok se pozivi u inostranstvu, kao i gledanje televizije tarifiraju u skladu sa ostvarenim data saobraćajem. Nakon isteka pripejd internet paketa korisnici Globaltel SIM kartice mogu koristiti aplikaciju za pozive i poruke još sedam dana.

Korisnici koji ne koriste Globaltel SIM karticu ili im je istekao Globaltel internet prepaid paket, aplikaciju mogu koristiti i putem wifi konekcije ili putem data saobraćaja drugih mobilnih operatera.

Ukoliko korisnik želi da pogleda cene usluga to može učiniti unutar same aplikacije klikom na opciju tarife i na web sajtu u sekciji tarife.

Automatska obnova je opcija koja se pojavljuje u Globaltel aplikaciji.Ona pomaže korisniku u produženju mogućnosti korišćenja određene usluge. Na primer, ukoliko korisnik zasigurno želi da zadrži neki od brojeva telefona u određenom vremenskom periodu i ne želi da rizikuje da neki od brojeva izgubi neblagovremenim produženjem pretplate, uvek se može osloniti na opciju Automatska obnova. Preduslovi za funkcionisanje ove usluge jesu da je korisnik odabrao ovu opciju u meniju za određeni broj i da ima dovoljno kredita na svom računu. Ukoliko korisnik nema dovoljno sredstava na svom računu aplikacija će poslati notifikaciju (obaveštenje) korisniku kako bi kupio kredit da bi se transakcija obavila do kraja.

Moguće je isključiti opciju Automatska obnova tako što će se odštiklirati ova opciju u meniju za pojedinačne brojeve.

Moji brojevi telefona je opcija koja omogućava korisniku pun pregled spiska brojeva koje ima na jednom profilu. Ovde korisnik može da pogleda koje sve brojeve ima, do kada može da ih koristi (odnosno do kog datuma se mora izvršiti produženje broja ukoliko korisnik želi da ga produži) ili da li je broj istekao. Takođe, klikom na svaki od pojedinačnih brojeva otvoriće se meni putem kojeg korisnik može da personalizuje svaki broj.

U zavisnosti od potreba, korisnicima je na raspolaganju mogućnost korišćenja više brojeva.

Kupovinom SIM kartice dobijate jedan broj. Pored dobijenog broja putem SIM kartice, u aplikaciji možete kupiti neograničeni broj dodatnih brojeva u zavisnosti od Vaših potreba i želja i koristiti ih na jednom mobilnom uređaju. Za svaki broj u svakom trenutku možete da podesite status - dostupan, nedostupan ili zauzet u zavisnosti od Vaših potreba.

Svaki korisnik ima na raspolaganju brojeve iz preko 40 zemalja sveta. Sa inostranim brojevima telefona moguće je zvati i primati pozive. Sa domaćim brojevima telefona moguće je zvati, primati pozive, slati i primati SMS poruke.

Kupovina brojeva se vrši iz glavnog menija aplikacije gde korisnik treba da pronađe opciju Novi broj. Klikom na ovu opciju otvara se nova stranica sa spiskom zemalja iz kojih su brojevi dostupni. Na vrhu stranice nalazi se opcija pretraživanja zemalja, gde se ukucavanjem prvih slova imena zemlje, za koju je korisnik zainteresovan, pojavljuju svi relevantni rezulati pretrage. Daljim klikom na izabrani grad ili

zemlju, otvara se meni sa svim raspoloživim brojevima na koje se korisnik može pretplatiti. Klikom na broj, otvara se finalni meni u kojem stoji cena zakupa broja. Klikom na opciju Pretplati se, korisnik postaje vlasnik izabranog broja na mesec dana.

Ukoliko izvršite prenos svog broja telefona u Globaltel mrežu, moći ćete taj broj da koristite i kroz aplikaciju. Korišćenje brojeva drugih operatera nije dozvoljeno u ove svrhe. Broj postojećeg operatera se koristi isključivo u svrhu registracije Globaltel aplikacije.

Kada korisnik inicira poziv na ekranu dobija sledeće informacije:

1. broj sa kojeg poziva,
2. broj koji se poziva,
3. trajanje poziva
4. cena ovog poziva po minutu

Takođe, korisnik može pogledati i sve cene poziva i poruka u sekciji Tarife

1. Failed (neuspešno) – pojaviće se mali x ispod poruke koju ste poslali, što znači da poruka nije stigla na svoje odredište. Uzrok može biti da nemate kredita, da niste priključeni na internet, da korisnik kojem poruku šaljete nije priključen na internet i slično.

2. Received but not read (isporučena ali nije pročitana) – Ukoliko je korisnik primio poruku, ali je još uvek nije pročitao, onda će ispod poruke stajati simbol dva štiklića koji su sive boje.

3. Received and read (isporučena i pročitana) - Ukoliko je korisnik primio poruku i pročitao je, onda će ispod poruke stajati simbol dva štiklića koji su zelene boje.

Na srpske brojeve se može primati sms poruka uvek, inostrani brojevi ne pružaju tu mogućnost.

1. Ukucavanjem broja telefona, koji želite da pozovete, putem brojčanika u aplikaciji i pritiskom na dugme Call na dnu ekrana.

2. Ulaskom u poruku osobe koju želite da pozovete videće da se u gornjem desnom uglu ekrana nalazi slušalica. Pritiskom na slušalicu inicira se poziv.

3. Ulaskom u kontakte izaberite osobu koju želite da pozovete, klikom na ime osobe koju želite da pozovete ulazi se u detalje tog kontakta i kliknite slušalicu.

Na ekranu na kojem se nalazi Brojčanik, odmah ispod samog brojčanika nalazi se opcija ID pozivaoca. Tu će biti ispisan broj sa kojim se korisnik trenutno predstavlja. Klikom na taj taster otvara se meni koji prikazuje sve dostupne brojeve korisnika, gde pritiskom na željeni broj birate broj kojim se korisnik predstavlja.

Globaltel aplikacija ima dve mogućnosti za slanje poruka.

1. Besplatna razmena poruka između korisnika aplikacije. Ovo znači da svi korisnici mogu neograničeno da se međusobno opisuju besplatno.

2. Slanje poruka korisnika aplikacije ka onima koji aplikaciju nemaju, odnosno van Globaltel mreže. Srpski brojevi imaju mogućnost slanja i primanja SMS poruka, dok inostrani nemaju tu mogućnost.

Nepostoje nikakva ograničenja što se tiče srpskih Globaltel brojeva.
Nijedan strani broj ne podržava slanje poruka.

Ukoliko šaljete poruku prvi put željenom primaocu, onda ćete kliknuti na ikonicu koja je označena krugom i plusom. Otvara se prozor gde se prikazuju svi vaši brojevi u okviru aplikacije (Globaltel brojevi koje ste ili kupili ili dobili po skidanju aplikacije) gde vršite izbor broja sa kojeg želite da pošaljete poruku. Zatim vas aplikacija vodi u Kontakte gde vršite izbor primaoca poruke. Ukoliko ovaj korisnik ima instaliranu Globaltel aplikaciju i prikačen je na internet, onda će vaše dopisivanje biti besplatno. U slučaju da korisnik nema Globaltel aplikaciju onda ćete dobiti obaveštenje o ceni SMS-a koji želite da pošaljete.

Ukoliko ste od nekoga poruku primili i želite da odgovorite, kliknite na poruku koju ste primili, u dnu ekrana nalazi se prostor za kucanje odgovora. Nakon ukucanog odgovora, jednostavno kliknite na ikonicu sa desne strane koja služi slanju odgovora i Vaša poruka biće poslata. Takođe, stoji vam na raspolaganju opcija dodavanja multimedijalnog sadržaja u vidu: fotografija, lokacije, videa.

Ukoliko ste ukucali na brojčaniku broj telefona koji do tada niste imali, a želite da ga sačuvate, onda možete klikom na kružić, koji u sebi sadrži plus, da jednostavno obavite ovu aktivnost.

Ukoliko želite da sačuvate broj koji se nalazi u Nedavnim pozivima, onda ćete kliknuti na tri tačke koje se nalaze sa desne strane broja i iz menija koji dobijate kliknuti prvu opciju - Dodaj novi kontakt.

Ukoliko želite da novi kontakt dodate iz poruka koje ste primili, onda uđite u poruku i odmah do broja sa koga ste poruku primili nalazi se ikonica koja u sebi sadrži siluetu čoveka i znak plus, pritiskom na istu moći ćete da dodate novi kontakt.

Kada uđete u aplikaciju, pritiskom na ikonicu koja označava kontakte pristupićete svim raspoloživim kontaktima. U polje predviđeno za kucanje, ukucajte početna slova kontakta koji tražite i kontakti sa upisanim karakterima će se pojaviti. Kliknite na ime kontakta kako biste pristupili daljim opcijama za kontaktiranje (slanje poruke ili poziva).

Kako biste se prijavili na naš servis tražimo vam određene podatke, a u svakom trenutku korisnik može da promeni podešavanja za podatke koje je podelio sa Globaltelom. Između ostalog tu je pristup Galeriji (zbog slanja slika i videa), kameri (zbog slanja slika u realnom vremenu), imeniku (zbog kopiranja kontakata u imenik aplikacije), lokaciji (zbog slanja lokacije drugim korisnicima), omogućavanje push notifikacija (odobrenje da se mogu slati push notifikacije) i slično.

Zaštita podataka postoji i mi se obavezujemo da sve podatke čuvamo i ne delimo sa trećom stranom. Međutim, ne obavezujemo se da ćemo moći da zaštitimo privatnost podataka koje je korisnik ostavio na platformama ili aplikacijama kojima ne upravlja Globaltel.

Na primer: Ukoliko je korisnik sa našim brojem telefona otvorio WhatsApp nalog i u nekom trenutku odlučio da ne želi više da obnavlja mesečnu pretplatu na naš broj sa kojim se registrovao na datu platformu, on će izgubiti pravo pristupa ovoj platformi zajedno sa gubitkom broja. Samim tim sve lične podatke, koje je korisnik na WhatsApp-u ostavio, mi ne možemo naknadno obrisati ili njima pristupiti.

Ne. Prilikom instaliranja aplikacije bićete upitani za dozvolu da pristupimo vašim kontaktima i kopiramo sve vaše kontakte u samu aplikaciju.

Strani brojevi u aplikaciji se ne kupuju već se iznajmljuju na mesečnom nivou. Samim tim ukoliko odlučite da ne plaćate više za neki broj telefona, mi ćemo vam ga oduzeti i vratiti u bazu brojeva. U nekom trenutku u budućnosti moguće je da neki drugi korisnik dobije isti broj, baš kao što je i generalna praksa sa pripejd brojevima.

Manji broj Android uređaja, naročito proizvođača Huawei, imaju fabrički podešen sistem kojim se čuva baterija uređaja od prekomerne upotrebe. Ukoliko se čini da Globaltel aplikacija ne radi kada je ugašen ekran uređaja, potrebno je pronaći u podešavanjima opciju koja se naziva Zaštićene aplikacije (Protected apps) i dozvoliti Globaltel aplikaciji da bude zaštićena odnosno "protected". Na ovaj način se šalje komanda sistemu uređaja da se zaštita baterije ne odnosi na Globaltel aplikaciju i da se ovoj aplikaciji dozvoljava da radi čak i kada je ekran vašeg uređaja ugašen.

Da, aplikacija radi preko hotspot internet konekcije.

Gledanje televizije se smatra dodatnom uslugom, odnosno bonusom, koji korisnik dobija na osnovu uplaćenog kredita. Da bi se usluga gledanja televizije otključala korisnici moraju imati uplaćen paket na SIM kartici ili da izvrše dopunu kredita u iznosu od 200,00 RSD (za Globaltel i A1 mrežu) ili 400,00 RSD (za ostale mreže). Korisnici automatski ostvaruju pravo gledanja televizije na 30 dana i zadržavaju pun iznos kredita za ostale usluge (kupovina brojeva, pričanje ili slanje SMS poruka). Svakom sledećom dopunom naznačenog iznosa kredita otpočinje novi mesec besplatnog gledanja televizije.

Ostvareni data saobraćaj prilikom gledanja televizije se tarifira u skladu sa potrošenim megabajtima.

Jedan korisnik može imati neograničeno brojeva. Brojevi funkcionišu zasebno, kao da svaki ima svoj uređaj, iako se nalaze na jednom uređaju.

Domaći brojevi telefona, ostaju zauvek vaši, dok se strani brojevi telefona produžuju na mesečnom nivou i ukoliko nisu produženi možete ih izgubiti bez mogućnosti povrata.

Aplikaciju je moguće instalirati ukoliko imate android ili apple operativni sistem.

Globaltel kredit ima više načina dopune:

1. Fizički, na prodajnim mestima – Uplatu kredita možete izvršiti brzo i lako na svim prodajnim mestima „MOJ KIOSK“ ili na bilo kojoj bolje snabdevenoj trafici. Najmanji iznos pojedinačne uplate je 100,00 RSD, a najveći 12.000,00 RSD. Na svim prodajnim mestima Pošte Srbije. Minimalni iznos dopune je 200 RSD, a maksimalni 10.000 RSD. Putem online dopune na našoj web stranici www.globaltel.rs
2. Putem prodavnica za aplikacije – Korisnici prilikom registrovanja na AppStore ili GooglePlay prodavnicu imaju obavezu da ostave određene finansijske podatke koji kasnije služe za kupovinu samih aplikacija ili za kupovine unutar aplikacija. Odlaskom na glavni meni Globaltel aplikacije korisnik će pri vrhu menija moći da vidi opciju Kupi kredit. Klikom na ovu opciju izlazi dodatni meni koji pita koliko kredita korisnik želi da kupi, kao i koji metod plaćanja bira. Dovoljno je da klikne na Google Play i transakcija će se obaviti uz još po koju potvrdu. Isto važi i za AppStore za iOS korisnike. Korisnik ima na raspolaganju mogućnost da kupi kredit od 500, 1.000 ili 2.000 dinara, s tim što će finalni iznos kredita na računu korisnika biti umanjen za iznos provizije prodavnice aplikacija.
3. Putem kreditne kartice na web sajtu globaltel.rs – Korisnik može dopuniti svoj kredit uplatom sa kreditne kartice na veb sajtu globaltel.rs. Ovaj vid plaćanja podrazumeva da korisnik ukuca osnovne podatke sa kartice kao sredstva plaćanja (broj kreditne kartice, sigurnosni broj i datum isteka kartice) kao i iznos kredita koji želi da uplati.

Aplikacija se može preuzeti na više načina. Najjednostavniji način jeste odlaskom na Google Play prodavnicu, ukoliko ste Android korisnik ili odlaskom na AppStore ukoliko ste iOS korisnik. Vaše je samo da kliknete Instaliraj.

Drugi način preuzimanja aplikacije jeste odlazak na naš web sajt, gde ćete na prvoj strani pronaći linkove ka prodavnicama aplikacija.

Da, Globaltel operater nudi SIM kartice sa realnim brojevima 0677. Takođe, moguće je dobiti realan 0677 broj kroz Globaltel aplikaciju. Pored toga, kroz aplikaciju je moguće kupiti brojeve telefona iz više od 40 država, kako mobilne tako i fiksne.

Da, Globaltel SIM kartica funkcioniše kao i svaka SIM kartica drugih operatera.

U planu je uvođenje i postpaid usluge. Ukoliko želite da budete pravovremeno obavešteni, možete nam ostaviti kontakt pozivom na 06771234

1. Fizički, na prodajnim mestima – Uplatu kredita možete izvršiti brzo i lako na svim prodajnim mestima „MOJ KIOSK“ ili na bilo kojoj bolje snabdevenoj trafici. Najmanji iznos pojedinačne uplate je 100,00 RSD, a najveći 12.000,00 RSD. Na svim prodajnim mestima Pošte Srbije. Minimalni iznos dopune je 200 RSD, a maksimalni 10.000 RSD. Putem online dopune na našoj web stranici www.globaltel.rs
2. Putem prodavnica za aplikacije – Korisnici prilikom registrovanja na AppStore ili GooglePlay prodavnicu imaju obavezu da ostave određene finansijske podatke koji kasnije služe za kupovinu samih aplikacija ili za kupovine unutar aplikacija. Odlaskom na glavni meni Globaltel aplikacije korisnik će pri vrhu menija moći da vidi opciju Kupi kredit. Klikom na ovu opciju izlazi dodatni meni koji pita koliko kredita korisnik želi da kupi, kao i koji metod plaćanja bira. Dovoljno je da klikne na Google Play i transakcija će se obaviti uz još po koju potvrdu. Isto važi i za AppStore za iOS korisnike. Korisnik ima na raspolaganju mogućnost da kupi kredit od 500, 1.000 ili 2.000 dinara, s tim što će finalni iznos kredita na računu korisnika biti umanjen za iznos provizije prodavnice aplikacija.
3. Putem kreditne kartice na web sajtu globaltel.rs – Korisnik može dopuniti svoj kredit uplatom sa kreditne kartice na veb sajtu globaltel.rs. Ovaj vid plaćanja podrazumeva da korisnik ukuca osnovne podatke sa kartice kao sredstva plaćanja (broj kreditne kartice, sigurnosni broj i datum isteka kartice) kao i iznos kredita koji želi da uplati.

Globaltel nudi korisnicima sledeće usluge:

1. Prepaid internet po neverovatno niskim cenama;
2. Prepaid roming internet po neverovatno niskim cenama;
3. Besplatni broj iz Globaltel mreže koji važi 6 meseci od datuma poslednje dopune;
4. Besplatni pozivi i SMS, kao i slanje multimedijalnih sadržaja (fotografija, video zapisa, lokacije) iz Globaltel aplikacije ka drugom korisniku Globaltel aplikacije;
5. Gledanje televizije na mobilnom telefonuili tabletu, bilo gde i bilo kad;
6. Mogućnost kupovine brojeva iz preko 40 zemalja sveta kroz aplikaciju.

Pakete možete aktivirati slanjem upita kratkog koda *100# ili putem Globaltel aplikacije.

Internet možete podesiti slanjem upita kratkog koda *100# i klikom na opciju 3.internet podešavanja. Ukoliko vam ne stigne sms poruka sa podešavanjem, potrebno je da u polje APN i APN naziv ukucate “globaltel” (sve malim slovima). Ukoliko se ne snađete možete besplatno pozvati naš call centar na 06771234 i naši ljubazni operateri će vam pomoći.

Odabir broja se vrši isključivo putem web sajta, na stranici “smisli broj”. U polje predviđeno za izbor broja potrebno je da unesete kombinaciju od 6 cifara ili 6 slova ili kombinaciju slova i brojeva. Ukoliko je broj slobodan, pojaviće se zeleni znak i moći ćete da naručite SIM karticu sa brojem koji ste izabrali.

Broj možete promeniti putem web sajta, na stranici “smisli broj”. Potrebno je da ukucate u polje broj koji želite. Ukoliko je broj slobodan, kliknete na “VEĆ IMAŠ GLOBALTEL SIM KARTICU?”. Zatim ukucate svoj broj telefona i stići će vam SMS kod koji je potrebno da unesete u polje na web sajtu. Ukoliko želite promenu broja, potrebno je da potvrdite na kraju klikom na polje “potvrdi” i da ugasite i upalite svoj telefon.

Kako na fizičkoj kartici može biti odštampan drugi broj, odnosno broj koji niste naručili, uz vašu SIM karticu stići će potvrda o zameni kojom vam potvrđujemo da je izabrani broj na vašoj SIM kartici zapravo broj koji ste odabrali.

Broj telefona je moguće promeniti samo jednom, zato pazite kada birate svoj izabrani broj telefona.

U slučaju da ne izvršite dopunu kredita u neprekidnom vremenskom periodu od 3 meseca od dana poslednje dopune, SIM kartic će vam biti prebačena u pasivni (standby) režim, u kome isključivo možete pozivati hitne službe i ostvarivati dolazni saobraćaj u nacionalnom saobraćaju. Možete ponovo aktivirati svoju SIM karticu uplatom kredita u roku od 30 dana od dana prebacivanja u pasivni (standby) režim. Po isteku ovog roka SIM kartica će biti deaktivirana.

Ukoliko ste registrovali svoj broj telefona, potrebno je samo da nam pošaljete mejl sa kopijom lične karte ili podacima sa registracije broja na podrska@globaltel.rs i dobićete novu SIM karticu sa svojim izgubljenim brojem telefona.
Ukoliko izgubite SIM karticu, a niste registrovali svoj broj, potrebno je da pratite ova dva koraka.

Korak 1.
Na mejl podrska@globaltel.rs potrebno je da nam pošaljete brojeve poslednja tri dolazna poziva ka broju koji ste izgubili ili okvir sa vidljivim brojem, kako bismo bili sigurni da je broj koji želite da prebacite vaš.

Korak 2.
Potrebno je da kupite novu Globaltel SIM karticu ( koju nećete aktivirati) i nakon toga nam pošaljete mail sa potrebnim podacima i novim Globaltel brojem nakon čega ćemo vam ponovo dodeliti vaš broj koji ste izgubili.

Kartica se može registrovati ličnim dolaskom u poslovnicu na adresi Makenzijeva 24/1 sprat ili pozivom korisničkog servisa na broj 06771234. U tom slućaju se popunjen obrazac šalje na kućnu adresu korisnika, radi potpisa.

Zahtev se može podneti ličnim dolaskom u poslovnicu u Makenzijevoj 24/1 sprat ili pozivom korisničkog servisa na broj 06771234. U tom slućaju se popunjen obrazac šalje na kućnu adresu korisnika, radi potpisa i identifikacije korisnika.

Internet možete podesiti slanjem upita kratkog koda *100# i klikom na opciju 3.internet podešavanja. Ukoliko vam ne stigne sms poruka sa podešavanjem, potrebno je da u polje APN i APN naziv ukucate “globaltel” (sve malim slovima). Ukoliko se ne snađete možete besplatno pozvati naš call centar na 06771234 i naši ljubazni operateri će vam pomoći.

Da. Za korišćenje Globaltel aplikacije neophodna je internet konekcija.

Korisnicima Globaltel SIM kartice koji imaju aktiviran internet prepaid paket, ne tarifira se data saobraćaj za pozive i poruke iz aplikacije u nacionalnom saobraćaju. Nakon isteka prepaid internet paketa korisnici Globaltel SIM kartice mogu koristiti aplikaciju za pozive i poruke još sedam dana.

Korisnici koji ne koriste Globaltel SIM karticu, aplikaciju mogu koristiti putem Wi-Fi konekcije ili putem data saobraćaja drugih mobilnih operatera.

Da, potrebno je da budete prikačeni na internet da biste gledali TV kanale.Nije važno da li je u pitanju internet iz paketa ili Wi-Fi konekcija.

Uz pomoć chromecast uređaja koji vam omogućavaju da povežete mobilni telefon ili tablet uređaj sa svojim televizorom, sve što gledate na svom mobilnom telefonu ili tablet uređaju, postaje vidljivo i na TV ekranu. Na ovaj način se televizijski kanali mogu pratiti i na samom TV-u koji nije digitalizovan ili koji nije povezan na sistem nekog od kablovskih operatera.

Paketi se mogu aktivirati kroz aplikaciju. Klikom na opciju Dodaj paket, izaberite željeni paket u zavisnosti od vaših potreba i klikom na opciju Kupi aktivirate ga. Ukoliko nemate aplikaciju, moguće je aktivirati pakete putem menija na *100#

Da, gledanje televizije troši internet.Uslugu gledanja televizije možete koristiti i putem Wi-Fi konekcije.

Globaltel ima u ponudi internet pakete od 256 MB, 512 MB, 1 GB, 3GB i 5 GB u trajanju od 7 dana. Pronađite u kojoj zoni je željena država i pogledajte cene roming paketa. Kupovinom paketa za jednu zonu možete da koristite internet u svim zemljama te zone.

Cena interneta u inostranstvu može da predstavlja neprijatno iznenađenje. Globaltel ti pruža internet u inostranstvu isključivo u okviru roming paketa. Bez paketa nemaš pristup internetu, a samim tim ni brigu o neočekivanim troškovima.

Globaltel internet roming paketi važe 7 dana. Ukoilko se aktivira novi roming internet paket pre isteka trenutnog paketa, svi preostali gigabajti se prenose u narednih 7 dana.

Aktivirajte željeni roming paket

Podesite internet  APN – podešavanja, mobilne mreže, imena pristupnih tačaka, naziv uneti globaltel (malim slovima) i APN uneti globaltel (malim slovima) Uključite prenos podataka i prenos podataka u romingu Izaberite odgovarajuću mobilnu mrežu koja vam omogućava korišćenje interneta , najbolje manuelno podesiti (najčešće je Vodafone mreža).

Ukoliko vam je potrebna dodatna pomoć poziv ka korisničkom centru na 06771234 je besplatan sa Globaltel broja iz rominga.

Da bi se usluga gledanja televizije otključala korisnici moraju imati uplaćen paket na SIM kartici ili da izvrše dopunu kredita u iznosu od 200,00 RSD (za Globaltel i A1 mrežu) ili 400,00 RSD (za ostale mreže). Korisnici automatski ostvaruju pravo gledanja televizije na 30 dana i zadržavaju pun iznos kredita za ostale usluge (kupovina brojeva, pričanje ili slanje SMS poruka). Svakom sledećom dopunom naznačenog iznosa kredita otpočinje novi mesec besplatnog gledanja televizije.

Ostvareni data saobraćaj prilikom gledanja televizije se tarifira u skladu sa potrošenim megabajtima.

Da bi se usluga gledanja televizije otključala korisnici moraju imati uplaćen paket na SIM kartici ili da izvrše dopunu kredita u iznosu od 200,00 RSD (za Globaltel i A1 mrežu) ili 400,00 RSD (za ostale mreže). Korisnici automatski ostvaruju pravo gledanja televizije na 30 dana i zadržavaju pun iznos kredita za ostale usluge (kupovina brojeva, pričanje ili slanje SMS poruka). Svakom sledećom dopunom naznačenog iznosa kredita otpočinje novi mesec besplatnog gledanja televizije.  Televizija se može gledati samo kada ste nakačeni na internet mrežu.

Da, potrebno je da budete prikačeni na internet da biste gledali TV kanale.Nije važno da li je u pitanju internet iz paketa ili Wi-Fi konekcija.

Uz pomoć chromecast uređaja koji vam omogućavaju da povežete mobilni telefon ili tablet uređaj sa svojim televizorom, sve što gledate na svom mobilnom telefonu ili tablet uređaju, postaje vidljivo i na TV ekranu. Na ovaj način se televizijski kanali mogu pratiti i na samom TV-u koji nije digitalizovan ili koji nije povezan na sistem nekog od kablovskih operatera.

Gledanje TV kanala u Globaltel aplikaciji u inostranstvu u ovom trenutku nije omogućeno.

Da, gledanje televizije troši internet.Uslugu gledanja televizije možete koristiti i putem Wi-Fi konekcije.

Uplatu kredita možete izvršiti brzo i lako na svim prodajnim mestima „MOJ KIOSK“ ili na bilo kojoj bolje snabdevenoj trafici. Najmanji iznos pojedinačne uplate je 100,00 RSD, a najveći 12.000,00 RSD. Na svim prodajnim mestima Pošte Srbije. Minimalni iznos dopune je 200 RSD, a maksimalni 10.000 RSD. Putem online dopune na našoj web stranici www.globaltel.rs

Globaltel kredit ima više načina dopune:


Uplatu kredita možete izvršiti brzo i lako na svim prodajnim mestima „MOJ KIOSK“ ili na bilo kojoj bolje snabdevenoj trafici. Najmanji iznos pojedinačne uplate je 100,00 RSD, a najveći 12.000,00 RSD. Na svim prodajnim mestima Pošte Srbije. Minimalni iznos dopune je 200 RSD, a maksimalni 10.000 RSD. Putem online dopune na našoj web stranici www.globaltel.rs
2. Putem prodavnica za aplikacije – Korisnici prilikom registrovanja na AppStore ili GooglePlay prodavnicu imaju obavezu da ostave određene finansijske podatke koji kasnije služe za kupovinu samih aplikacija ili za kupovine unutar aplikacija. Odlaskom na glavni meni Globaltel aplikacije korisnik će pri vrhu menija moći da vidi opciju Kupi kredit. Klikom na ovu opciju izlazi dodatni meni koji pita koliko kredita korisnik želi da kupi, kao i koji metod plaćanja bira. Dovoljno je da klikne na Google Play i transakcija će se obaviti uz još po koju potvrdu. Isto važi i za AppStore za iOS korisnike. Korisnik ima na raspolaganju mogućnost da kupi kredit od 500,00, 1.000,00 ili 2.000,00 RSD, s tim što će finalni iznos kredita na računu korisnika biti umanjen za iznos provizije prodavnice aplikacija.
3. Putem kreditne kartice na veb sajtu globaltel.rs – Korisnik može dopuniti svoj kredit uplatom sa kreditne kartice na veb sajtu globaltel.rs. Ovaj vid plaćanja podrazumeva da korisnik ukuca osnovne podatke sa kartice kao sredstva plaćanja (broj kreditne kartice, sigurnosni broj i datum isteka kartice) kao i iznos kredita koji želi da uplati.

Strani brojevi u aplikaciji se ne kupuju već se iznajmljuju na mesečnom nivou. Samim tim ukoliko odlučite da ne plaćate više za neki broj telefona, mi ćemo vam ga oduzeti i vratiti u bazu brojeva. U nekom trenutku u budućnosti moguće je da neki drugi korisnik dobije isti broj, baš kao što je i generalno praksa sa pripejd brojevima.

Ukoliko je kredit uplaćen na fizičkom prodajnom mestu (kiosk i slično), korisnik je u mogućnosti da pogrešnu uplatu stornira u prvih 15 minuta od trenutka uplate i to samo u slučaju da broj kojem je kredit greškom uplaćen isti nije koristio.

Možete ukucati *100# i proveriti stanje svog kredita.Takođe možete videti stanje svog kredita kroz Globaltel aplikaciju.

Može se dogoditi da transkacija ne bude uspešna.Ovakvi slučajevi su retki i jako se lako rešavaju. Dovoljno je da korisnik dostavi račune za elektronsko plaćanje korisničkom centru i mi ćemo proveriti navode u našoj bazi i dopuniti račun korisnika.

Jednom uplaćeni kredit se više ne može podizati, jedino se može iskoristiti za usluge Globltela.

Korisnik može da upotrebi više kreditnih kartica i da ostavi podatke za iste u našem sistemu, s tim što će jedna od pomenutih uvek biti podrazumevana (default kartica).

0677 1234

Za sva dodatna pitanja naši ljubazni operateri su ti na raspolaganju.

podrska@globaltel.rs

Ukoliko imaš sugestije ili više voliš da se dopisuješ, pošalji nam mail.

Podešavanje APN-a

Ne radi ti internet? Pogledaj naše uputstvo.