PRENOS BROJA U GLOBALTEL MREŽU

Za sve informacije u vezi prenosa broja kao i podnošenja zahteva obrati se našem korisničkom centru na 0677 1234.

OPŠTI USLOVI ZA PRENOS BROJA U GLOBALTEL MREŽU

Da bi tvoj broj preneo u Globaltel mrežu neophodno je da su ispunjeni sledeći uslovi:

1. Broj koji želiš da preneseš mora biti aktivan, pošto broj koji je ugašen ne može biti prenet u drugu mrežu.
2. Broj koji želiš da preneseš mora biti minimum tri meseca u mreži iz koje želiš da ga preneseš.
3. Broj koji želiš da preneseš ne može biti predmet aktivne vremenski određene ugovorne obaveze (ugovorna obaveza na 12 ili 24 meseca na primer).
4. Broj koji želiš da preneseš ne može biti u aktivnom procesu prenosa.
5. Zahtev za prenos broja može podneti samo punoletno lice. Za maloletna lica, zahtev podnosi roditelj ili staratelj.


POSEBNI USLOVI ZA PREPAID KORISNIKE

Pored opštih uslova, ako si prepaid korisnik za prenos broja treba da ispuniš i sledeće uslove:

1. Da proveriš kod trenutnog mobilnog operatera da li je tvoj broj registrovan na nekoga drugog. Ako jeste, izvrši preregistraciju na svoje ime pre podnošenja zahteva za prenos broja u Globaltel mrežu.
2. Ukoliko ti u trenutku prelaska u Globaltel mrežu ostane neiskorišćeni kredit ili saobraćaj u mreži starog operatera, Globaltel nije u mogućnosti da ti ga nadoknadi.
3. Dodatne usluge koje su aktivne na tvom broju kod starog operatera ne mogu se preneti u Globaltel mrežu.


POSEBNI USLOVI ZA POSTPEJD KORISNIKE

Pored opštih uslova, ako si postpejd korisnik za prenos broja treba da ispuniš i sledeće uslove:

1. Ukoliko si postpejd korisnik, u trenutku podnošenja zahteva za prenos broja u Globaltel mrežu sve obaveze prema starom operateru moraju biti izmirene.
2. Potrebno je da nam dostaviš kopiju poslednjeg dospelog računa koji si platio.
3. Sav saobraćaj koji je obavljen sa stare kartice, do trenutka aktivacije nove u Globaltel mreži se plaća starom operateru. Dužan si da izmiriš sve obaveze plaćanja usluga koje si koristio do trenutka prenosa broja iz jedne mreže u drugu. U suprotnom Globaltel je u obavezi da pokrene suspenziju broja na trideset dana, kao i isključenje, ukoliko obaveze prema starom operateru ne budu izmirene u navedenom roku.