INFORMACIJA ZA NAŠE KLIJENTE, KORISNIKE GLOBALTEL SIM KARTICE, KOJI ŽELE DA SE REGISTRUJU ZA DOBIJANJE MASTER CARD MOBILNE KARTICE

Mobilni operater Globaltel doo svojim klijentima nudi Globaltel SIM karticu za mobilni telefon, kao i mogućnost da uz ovu kupovinu mogu da se registruju i dobiju besplatnu mobilnu (virtuelnu) Master Card platnu karticu koju izdaje Institucija elektronskog novca iPay See doo (u daljem tekstu Institucija), kao ovlašćeni izdavalac MASTER CARD KARTICE.Institucija je privredno društvo sa sedištem u Srbiji koje je na osnovu rešenja Narodne banke Srbije br.78 od 13.10.2016. godine ovlašćena da obavlja delatnosti izdavanja elektronskog novca, pružanja platnih usluga iz člana 4. stav 1. tačka 3 i tačka 5. Zakona o platnim uslugama, kao i izdavanje platnih kartica https://www.ipay.rs/sr/ . Globaltel doo je ovlašćeni Zastupnik/Distributer Institucije, upisan je u Registar Zastupnika koji se vodi kod NBS i vrši distribuciju elektronskog novca koji izdaje Institucija. Link do registra Zastupnika objavljen na sajtu NBS : https://www.nbs.rs/static/nbs_site/gen/latinica/58/regpien/PIEN_ZAS_ipay_see.pdfU skladu sa odredbama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma (“Sl. glasnik RS”, br. 113/2017, 91/2019 i 153/2020), ) a pre uspostavljanja poslovnog odnosa za svrhu dobijanja Mastercard mobilne platne karice koju izdaje Institucija, a čiju distribuciju vrši Globaltel, neophodno je da svi korisnici usluge budu registrovani/ identifikovani u skladu sa regulativom, OUP (https://www.ipay.rs/images/2020/OUP_07092020.pdf) Institucije i uslovima korišćenja usluga Globaltela, što podrazumeva


- pribavljanje očitanog izvoda lične karte i izjave za utvrdjivanje statusa funkcionera.


Registraciju/identifikaciju klijent može završiti:


- Dolaskom u Globaltel poslovnicu (Makenzijeva 24, Beograd) i popunjavanjem odgovarajućih formulara, odnosno u prostorijama Institucije elektronskog novca iPay See (Beogradskog bataljona 4, Beograd) , čime se postupak identifikacije završava.


Možete nas pozvati radi bližih objašnjenja na broj call centra 0677/1234.Kompanija Globaltel se obavezuje da će lične podatke prikupljati, koristiti i skladištiti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).Hvala na razumevanju.