MOBILNI ZA CEO SVET


Korišćenjem Globaltel SIM kartice u kombinaciji sa Globaltel aplikacijom, doživećeš mobilnu telefoniju na potpuno drugačiji način. Mobilnu telefoniju u kojoj se granice brišu i u kojoj ne moraš da brineš da li si u romingu ili ne. Mobilnu telefoniju kod koje su cene u romingu i u zemlji skoro jednake. Zvuči fantastično?Napomena: slanje SMS poruka ne funkcioniše sa inostranih brojeva.